Yhdistys syntyy

Alun perin yhdistyksen nimenä oli Lahden Hyväntekeväisyysyhdistys ry, joka oli virallisesti rekisteröity 14.6.1924, mutta perustettu jo 3.5.1905 ja toiminut ensimmäisenä lahtelaisena naisjärjestönä, tarkoituksenaan vähävaraisen vanhusten ja lapsiperheiden avustaminen. 

20-vuotisjuhlakokouksessaan 1924 yhdistys perusti ”Vanhojen kodin rahaston” päämääränään yksityisen vanhainkodin rakentaminen. Kunnallisten vanhainkotien rinnalla oli maassamme yleistynyt yksityisluonteisten vanhainkotien perustaminen sellaisia vanhuksia varten, jotka eivät olleet yhteiskunnan hoidon ja tuen tarpeessa, mutta tarvitsivat apua arkiaskareisiin ja samanikäistä seuraa. He myös pystyivät itse maksamaan palvelunsa. Tähän yksityisten vanhainkotien syntyyn sijoittuu myös Johanna-kodin suunnittelu ja rakentaminen.

Lahden Hyväntekeväisyysyhdistys ry hankki varoja arpajaisten, myyjäisten, elokuvanäytösten ja jopa illallistanssiaisten avulla. Myös yritykset ja yksityiset lahjoittivat yhdistykselle rahaa. Kaupunginvaltuuston rahalahjoitukset sekä ”viinavoittorahat” olivat huomattavat. ”Viinavoittoraha” oli sellaista rahaa, jota tuli kieltolain päättymisen v. 1932 jälkeen valtion perustamalle Alkoholiliike Oy:lle myyntivoittona. Valtio lahjoitti nämä rahat koko maassa kunnille yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Monet kunnat rakensivat esimerkiksi urheilukenttiä näillä rahoilla.

Tammikuussa v. 1936 oli Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitus, jossa yhdistyksen toiminnan todettiin edenneen jo niin pitkälle, että vanhainkodin rakentamista voitiin harkita. Samaisessa artikkelissa pohdittiin millainen tarve vanhainkodilla olisi ja kuinka suuri siitä tulisi rakentaa. 

Helmikuussa 1937 johtokunnan kokouksessa päätettiin hankkia vanhainkotia varten tontti. Lahden kaupunginhallitus ilmoittikin myyvänsä tontin yhdistykselle edullisesti Kariniemenkadun ja Kolkankadun (nykyisen Johannankadun) kulmasta. Siis tämän nykyisen tontin, joka silloisessa Lahden kaupungin mittakaavassa tuntui varmasti olevan melkoisen kaukana keskustasta ja sen palveluista. Sodan uhka jo tuolloin ja sodan syttyminen siirsivät tontin oston ja keskeyttivät suunnitelmat. Tänä päivänä talon sijainti on ihanteellinen. Palvelut lähellä ja Vesijärven ranta-alueet sekä Kariniemen puisto tarjoavat miellyttäviä ulkoilumahdollisuuksia.

Sotien jälkeen vuonna 1945 Hyväntekeväisyysyhdistyksen nimi muutettiin Lahden Vanhainkotiyhdistys r.y:ksi ja vuosikokouksessa 1.4.1946 hyväksyttiin yhdistykselle uusitut säännöt.


Lainaus historiikista 1953 - 2003, Paula Nurmi