Rekisteri-selosteet

Lahden Vanhainkotiyhdistys r.y.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry Johanna-koti
Yhdistyksen rekisterinumero 41.570
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Johanna-koti, johtaja

Rekisterin nimi

Lahden Vanhainkotiyhdistys ry jäsenluettelo

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n jäsenluettelo. Rekisterissä olevat henkilöt ovat Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n jäseniä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n jäsenluettelon ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää vuosikertomuksen ja muun jäsenpostin lähettämiseen, toiminnan kehittämiseen ja toiminnasta ilmoittamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta muualle eteenpäin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
* Henkilön etu- ja sukunimi
* Postiosoite
* Jäsenmaksun suorittaminen

Rekisterin suojaus

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet tai muut henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Jäsentiedot toimitetaan Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n hallituksen kokoukselle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen tarkastusoikeus
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n jäsenellä on

* oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot,
* vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
* muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Lahden Vanhainkotiyhdistys ry

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry Johanna-koti
Yhdistyksen rekisterinumero 41.570

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Johanna-koti, johtajaRekisterin nimi

Lahden Vanhainkotiyhdistys r.y. asiakasluettelo

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n asiakasluettelo. Rekisterissä olevat henkilöt ovat Lahden Vanhainkotiyhdistys ry Johanna-kodin asukkaita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry asiakasluettelon ylläpitäminen. Tietoja käytetään asukasluettelon ylläpitämiseksi ja laskutuksessa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta muualle eteenpäin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
* Henkilön etu- ja sukunimi sekä asioiden hoitaja/edunvalvoja ellei itse
* Postiosoite molemmilta
* palvelu- ja vuokrasopimuksen sisältö

Rekisterin suojaus

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriasioita hoitavat henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen tarkastusoikeus
Asiakas, hänen omaisensa/edunvalvojansa/asioiden hoitajansa.

* oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot,
* vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
* muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Lahden Vanhainkotiyhdistys ry

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry Johanna-koti
Yhdistyksen rekisterinumero 41.570

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Johanna-koti, johtaja

Rekisterin nimi

Lahden Vanhainkotiyhdistys r.y. työntekijäluettelo

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n työntekijäluettelo. Rekisterissä olevat henkilöt ovat Lahden Vanhainkotiyhdistys ry Johanna-kodin työntekijöitä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Lahden Vanhainkotiyhdistys ry työntekijäluettelon ylläpitäminen, tietojen kokoaminen palkanlaskentaa ja työterveydenhuoltoa varten. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja luovutetaan tilitoimistolle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
* Henkilön nimi, sotu, osoite, työsopimus ja -hakemus, palvelusvuodet, palkkatiedot, työskentelytiedot, lomakertymät

Rekisterin suojaus

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriasioita hoitavat henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan tilitoimistolle palkanlaskentaa varten, työterveys, esimies, työvuorosuunnittelu

Tietojen tarkastusoikeus
Työntekijä

* oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot,
* vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
* muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
 Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.